The Urbano (Clubhouse)  

clubhouse, landscape

Owner         

Location      

Area (Bldg)  

Area (Land)

Year

Chokewiwat group

Nakhonratchasima

707   Sq.m.

9,491   Sq.m.

 2014 - 2015

-

-

-

-

-

    จากความต้องการการใช้พื้นที่อาคาร เพื่อเป็นสำนักงานขาย สโมสรหมู่บ้านและสำนักงานใหม่ของเจ้าของโครงการรวมทั้งเเอื้อประโยชน์ต่อการจัดแสดงงานศิลปะ ทั้งแบบในอาคาร-นอกอาคาร หรือกิจกรรมอเนกประสงค์ต่างๆของชุมชนที่ตั้ง และทั้งพื้นที่ในละแวกใกล้เคียงในตัวเมือง ให้เป็นจุดหมายตาแห่งใหม่ในพื้นที่ เพื่อดึงดูดและสามารถมองเห็นอาคารได้ในระยะไกล (เนื่องจากโครงการอยู่ค่อนข้างลึกจากถนนใหญ่) จึงต้องพยายามสร้างให้เกิดรูปทรงที่สูงเด่นของอาคารในส่วนหน้า

 

    “Parabola” คือ ตัวแทนของเส้นที่สื่อความหมายถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นเจ้าของโครงการที่มุมานะพยายามจากจุดเริ่มต้นในอดีต และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำต่อไปในอนาคตข้างหน้า ที่แห่งนี้จึงจะถูกสร้างขึ้น และเริ่มต้น

(สำนักงานใหม่) ด้วยความหมายอันดี

    

    เมื่อรวมความต้องการดังกล่าวเข้ากับความประทับใจในสถาปัตยกรรมปราสาทหินในจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้ผู้ออกแบบทดลองใช้อารมณ์ความรู้สึกของซุ้มประตูต่างๆที่จะมองลอด เห็นต่อๆกันไป ระยะห่างระหว่างแต่ละประตูทำให้แสงและเงาแปรเปลี่ยนเมื่อทาบเทาแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งลำดับความมืดจากภายใน ที่ค่อยๆไล่เรียงออกมาสว่างที่ภายนอก ทำให้เกิดการถ่ายทอดการเชื่อมต่อที่ว่าง (ห้อง, ทางเดิน) ทั้งในขนาดส่วนที่ใกล้เคียงปกติสำหรับพื้นที่ทั่วไป (ความสูงประมาณ 2 ชั้น)ไปจนถึงขนาดส่วนที่สูงใหญ่โต (ความสูงประมาณ 4 ชั้น) ที่เปรียบดังจุดสำคัญ
ของอาคารซึ่งเป็นบริเวณทางเข้าหลักเดินลอดซุ้มที่ตกแต่งบางส่วนด้วยหินทรายซึ่งเป็นวัสดุหลักบางส่วนของปราสาทหิน ผ่านไปออกไปสู่ลานกลางแจ้งอีกฝั่งอาคาร และบิดตัวอาคารทั้งหมดให้โค้ง เพื่อให้ที่ว่างทั้งหมดเชื่อมโยงกันในภาษาแบบสมัยใหม่ การก่อสร้างแบบสมัยใหม่ รวมทั้งยังช่วยให้เกิดความรู้สึกลื่นไหลต่อเนื่องระหว่างตัวอาคารกับภูมิทัศน์โดยรอบ และกลายเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพื้นที่

 

    พื้นที่อาคารชั้นล่างประกอบไปด้วยสำนักงานขาย ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารซึ่งในอนาคตหากแล้วเสร็จการขายโครงการอาจเปลี่ยนเป็นร้านค้า หรือร้านกาแฟ เพื่อให้เกิดพื้นที่ที่มีชีวิตชีวา ต้อนรับผู้คนในละแวกใกล้เคียง และในกิจกรรมโอกาสต่างๆห้องต่างๆของสโมสรสำหรับลูกบ้านในโครงการ คือ ห้องออกกำลังกาย ห้องอ่านหนังสือ และโถงทางเดิน ที่กว้างพอประมาณสำหรับการจัดนิทรรศการบริเวณผนังทางเดิน หรือแขวนห้อยลงมาจากคานหลังคา รวมทั้งชั้นบนที่เป็นส่วนสำนักงาน ห้องผู้บริหาร และห้องประชุมซึ่งเปิดให้บุคคลภายนอกสามารถมาใช้บริการ
ได้ในบางโอกาส

    ภูมิทัศน์ภายนอกได้จัดทำให้เป็นลานโล่งลักษณะล้อมวงดูการแสดง (Amphitheater) โดยมีเวทีหลักอยู่ตรงกลางและล้อมรอบด้วยลานที่ลดหลั่นแบบขั้นบันได สำหรับใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจตามปกติยามแดดร่ม หรือใช้สำหรับกิจกรรมอเนกประสงค์ต่างๆ 

 

about

about

Architecture

Architecture

Scope of work

Scope of work

Club house - FL1

Club house - FL1

Club house - FL2

Club house - FL2

Club house - Elevation

Club house - Elevation

Club house - Main Entrance

Club house - Main Entrance

Schematic design

Club house - Main Entrance

Club house - Main Entrance

Schematic design

Club house - Main Entrance

Club house - Main Entrance

Schematic design

Club house - Sculpture

Club house - Sculpture

Club house - main entrance

Club house - main entrance

Club house - Amphitheater

Club house - Amphitheater

Club house - Amphitheater

Club house - Amphitheater

Club house - Manager room

Club house - Manager room

Club house - Main Hall

Club house - Main Hall

Club house - Main Hall

Club house - Main Hall

Club house - Main Hall

Club house - Main Hall

Club house - Fitness and terrace

Club house - Fitness and terrace

Club house - meeting

Club house - meeting

Club house - Library

Club house - Library

Club house - Library

Club house - Library

Clubhouse Model

Clubhouse Model

Address : 122/18 The Privacy Condo (Residence 2),Ngamwongwan Rd., Soi Chulakasem, Bangkhaen, Mueang, Nonthaburi, 11000

COPYRIGHT © 2015  NAR Architects I    TEL  (+66) 89  1596376