Training Center

Interior design competition (renovate)

-

-

-

-

 

Owner         

Location      

Area 

Year

Insurance company (Thailand)

Khonkaen

1,875  Sq.m.

2015 

       โครงการออกแบบปรับปรุง อาคารคลังสินค้าและ showroom เก่า เป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรม โดยการปรับภูมิทัศน์บางส่วน จัดการพื้นที่จอดรถเพื่อรองรับบุคคลากรจำนวนมาก ส่วนต้อนรับด้านหน้า เป็นโถงสูงเดิม แต่มีทิศทางอยู่ด้านทิศตะวันตก จึงได้ออกแบบกันสาดในระดับบน และล่าง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเดิม และช่วยบังแดดได้ในระดับหนึ่ง

        ภายในออกแบบฝ้าลดระดับเพื่อลดปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศลง แต่ยังคงให้ความรู้สึกโอ่โถงสูงโปร่ง ของโถงต้อนรับ

ซึ่งต้องต้นรับคนจำนวนมาก เชื่อมต่อในพื้นที่ติดกันด้วยห้องประชุม สัมมนา ซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดที่ต้องการ

        ด้านหลัง ซึ่งเป็นอาคารที่เชื่อมติดกัน มีทางเชื่อมต่อจากส่วนประชุม เพื่อไปสู่พื้นที่รับประทานอาหารกึ่งภายนอก เน้นพื้นที่โปร่งโล่ง รับลมจากธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ เพราะเป็นส่วนที่ใช้งานเป็นเวลาสั้นๆเท่านั้น อีกทั้งมีส่วนพักผ่อนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

        ชั้นบนของอาคาร ปรับปรุงพื้นที่เป็นห้องสอบ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีส่วนพักคอยบางส่วน ซึ่งทั้งหมดนี้ มีทางเชื่อมถึงกันกับอาคารส่วนห้องสัมมนา หรือสามารถเข้าออกจากอาคารด้านล่างโดยไม่ผ่านส่วนอื่นก็ได้เช่นกัน

Design process

Design process

Existing_Facade, car park

Existing_Facade, car park

Existing_interior

Existing_interior

Existing (Hall area)

Existing (Hall area)

Existing (Auditorium area)

Existing (Auditorium area)

Existing_Main stair

Existing_Main stair

Existing_(Examination area)

Existing_(Examination area)

Existing_(Examination area)

Existing_(Examination area)

Existing_(Examination area)

Existing_(Examination area)

site surrounding

site surrounding

Lay out

Lay out

Car park area

Car park area

First floor plan

First floor plan

First floor plan

First floor plan

Break out area

Break out area

Examination area

Examination area

Examination area

Examination area

Section - 1

Section - 1

Section - 2

Section - 2

Approach

Approach

New Facade

New Facade

Main lobby

Main lobby

Main lobby

Main lobby

Main lobby

Main lobby

Main lobby

Main lobby

Main lobby

Main lobby

Main auditorium

Main auditorium

auditorium_entrance

auditorium_entrance

auditorium_all

auditorium_all

Sub-entrance, walkway

Sub-entrance, walkway

Computer center, Break out area

Computer center, Break out area

Break out area

Break out area

Break out area

Break out area

C04

C04

Break out area

Break out area

Break out area

Break out area

Break out area

Break out area

New Facade (Night time)

New Facade (Night time)

Address : 122/18 The Privacy Condo (Residence 2),Ngamwongwan Rd., Soi Chulakasem, Bangkhaen, Mueang, Nonthaburi, 11000

COPYRIGHT © 2015  NAR Architects I    TEL  (+66) 89  1596376