Apartment - 01

Design proposal

-

Ladkrabang (Bangkok)

4,787   Sq.m.

1,636   Sq.m.

2011 

-

-

-

-

-

Owner         

Location      

Area (Bldg)  

Area (Land)

Year

          โครงการออกแบบ Apartment ให้เช่าพักอาศัย (Design Proposal) สภาพที่ตั้งโครงการ มีลักษณะหน้าแคบและลึกยาว ทางเข้าหลักโครงการอยู่ทางด้านทิศใต้ การวางอาคารจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ด้านหนึ่งจะต้องรับแดดค่อนข้างมาก (ทิศตะวันตก) ดังนั้นในด้านดังกล่าว จึงต้องคำนึงถึงการออกแบบแผงบังแดดหรือกันสาด ควบคู่ไปด้วย

 

           การวางผังเบื้องต้น เจ้าของโครงการต้องการวางพื้นที่ด้านหน้าให้เป็นส่วนร้านค้าหลัก แล้วด้านในจึงเป็นส่วนห้องพัก และพยายามสอดแทรกร่มเงาของต้นไม้ พื้นที่สีเขียวเข้าไปเพื่อให้มีความรู้สึกร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้น แต่เนื่องจากความต้องการพื้นที่ห้องพักค่อนข้างมาก จึงได้นำเสนอการมีพื้นที่พักผ่อนของผู้อยู่อาศัยรวม ในส่วนด้านบนสุดของอาคารแทนที่ระดับพื้นดินปกติซึ่งจะมีความต่อเนื่องกับส่วน Penthouse ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีความร่มรื่นขนาดใหญ่บนดาดฟ้าอาคาร

 

Show More

Address : 122/18 The Privacy Condo (Residence 2),Ngamwongwan Rd., Soi Chulakasem, Bangkhaen, Mueang, Nonthaburi, 11000

COPYRIGHT © 2015  NAR Architects I    TEL  (+66) 89  1596376